Mugikortasun modu berriak gure desplazamenduetan

Mugikortasun modu berriak gure desplazamenduetan

Gure desplazamenduak egiteko mugikortasun modu berriak asko ugaritu dira azken urteotan. Ingurumenaren zaintzak gero eta gehiago kezkatzen gaituela eta, gure hirietako kutsadura maila jaisteko ekintzek, eta lehentasuna oinezkoei eta garraio publikoei ematearen aldeko apustuak, mugitzeko modua aldatzea eragin dute eta hala jarraituko du etorkizunean.

Nola hobe dezakegu gure hiriko ingurumenaren kalitatea mugikortasunaren bitartez?

Mugikortasun jasangarriaren erronka gero eta kezka handiagoa da gizartearentzat, eta urtez urte gero eta gehiago dira mugikortasun efizienteago eta garbiago baten alde daudenak.

Ondorioz, autoaren erabilera partekatua, garraio publikoa edo mugikortasun modu berriak asko ugaritu dira azken hamarkadan. Bidaia multimodalak ere, non hainbat garraiobide konbinatzen diren (bizikleta eta garraio publikoa, adibidez) gorantz doaz.

Herri administrazioak ere, joera berrien jakitun, neurriak hartu ditu horren inguruan eta, askotan, aldaketa-prozesuen buruan jarri da. Gero eta gehiago dira oinezkoek lehentasuna duten lekuak, garraiobide publikoak, hainbat garraio-operadoreren bitartez, ahalmen eta teknologia mailan hazten doaz, eta hiriko trafikoak gero eta leku gehiago egiten dio trafiko lasaiari, bizikletak ibil daitezen.

Horretarako, mugikortasun eta trafiko azterketak egiteak hiri edo udalerri bakoitzaren ingurumeneko esparruaren barruan helburuak lortzen laguntzen dutela ikusi da.

Mugikortasunaren eta trafikoaren azterketa bidez plangintza egitea oinarrizkoa da erabakiak hartzeko. Hortaz, mugikortasunaren modelizazioak abaliabideak hobetzen laguntzen du eta erabiltzaileen asebetetze-maila hobetzen du. Mugikortasun eta trafiko azterketak ezinbestekoak dira gure hiriak haietan sortzen doazen mugikortasun modu berrietara egokitzeko.

Ingarteken herri administrazioari laguntzen diogu, eta baita garraio operadoreei eta azpiegituren kontzezioak ematen dituzten enpresei ere. Mugikortasunaren eta Garraioaren Aholkularitza eta Ingeniaritza enpresa bat gara, eta mugikortasuneko datuak gure bezeroentzako informazio baliagarri bihurtzen ditugu.

Mugikortasun eta trafiko azterketei buruz informazio gehiago behar baduzu, lasai deitu!